Faglig påfyll for januar – få med deg dette fra eldreomsorgen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Antall demente i verden kan tredobles innen 2050

Ny studie forventer at antallet mennesker i verden med en form for demens vil tredoble seg innen år 2050. Forskere mener 40 prosent av alle demenstilfeller er mulig å motarbeide, og i denne artikkelen beskrives de fire største faktorene som det må jobbes med for å oppnå dette.  

Les mer på forskning.no

“Vær her” - Film

I filmen VÆR HER møter seerne Jan, Mimi og Sigvald, som har ulike former for demens. Filmen viser hvordan de og deres pårørende opplever og påvirkes av diagnosen. "De mister aldri hele seg,
selv om mye av den de en gang var sakte blir borte i sykdommen,” står det i beskrivelsen av filmen.

Publisert på herligfilm.no

Personer med demens bør komme raskt i gang med dagaktiviteter

– Det finnes nå dokumenterte ikke-medikamentelle behandlingsopplegg for personer med demens, som kognitiv stimuleringsterapi. Det er systematiske aktiviteter som har dokumentert effekt på kognitive funksjoner, sier Anne Marie Mork Rokstad som er forsker ved Aldring og helse og professor på Høgskolen i Molde.

Artikkelen utforsker hvordan forskjellige dagtilbud kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens og for deres pårørende.  

Les mer på forskning.no

Par som danser
Musikk er en aktivitet som kan bidra til bedre kommunikasjon, bevegelse og humør.

Musikkterapi virker på demens og må bli mer tilgjengelig

For mange med demens kan musikk være en dør inn til gode opplevelser. Mange opplever et stort fokus på hva man ikke lenger får til når diagnosen blir stilt. Gjennom musikk kan man blant annet oppleve felleskap og mestring gjennom rytme, sang, bevegelse og minnevekkende låter.

Les mer på Forskersonen

Lager “demensskole” for å takle eldrebølgen

Det økende antallet eldre med demens som venter oss i framtida har gjort at regionrådet i Nord-Gudbrandsdal har tatt grep. Nå har de startet opp med et videreutdanningstilbud innen demens og alderspsykiatri, som skal ruste helsepersonell for det økende behovet for persontilpasset pleie.  

Les mer på NRK  

I beste mening

“Vi er forskjellige mennesker hele livet. Helt til vi havner på gamlehjem, da skal vi bli like. Alle har samme behov. Du har aldri valgt de du skal bo med. Kanskje er det en gammel nabo som du egentlig aldri har likt...” Slik starter kronikken til pensjonerte Kari Nymo. Hun understreker viktigheten av å tilrettelegge for personsentrert omsorg, hvor sykehjemsbeboere skal få en hverdag basert på egne ønsker og behov.  

Les mer på NRK

Svanhild (90): Frivillig i 30 år

Svanhild Kolden (90) har i 30 år bidratt med frivillighet. Hun har bidratt frivillig for en sanggruppe og for en turgruppe. Hun har også lagt ned utallige timer i sosiale arrangementer for eldre og for innvandrere som trenger norsktrening. I dette portrettet deler hun sine erfaringer med å bidra som frivillig, og hun snakker om hvordan hun opplever glede ved å gi av seg selv.

Les mer på Årringer

Smilende, voksen dame med bærbar PC og notatbok
Mandag Morgen legger fram nyttige tips til hvordan opplæring av teknologi på arbeidsplassen kan tilrettelegges.

Framtidas velferd må skapes sammen med folk

For ti år siden la Hagen-utvalget fram en utredning om innovasjon i omsorg. Den gang opplevdes innholdet i rapporten som nytt, og for mange også provoserende. Artikkelen i Idunn drøfter samfunnsutviklingen siden utredningen, og belyser dagens muligheter og barrierer rundt innovasjon i omsorg og velferd.

Les mer på Idunn  

Hvordan man lærer eldre medarbeidere ny teknologi

Det er ikke til å unngå at bedrifter introduserer ny teknologi på arbeidsplassen. Enten det er dataprogrammer eller velferdsteknologi, så kan det være krevende å sette seg inn i det som er nytt - kanskje spesielt for eldre. Artikkelen i Mandag morgen legger fram nyttige tips til hvordan opplæringsprosessen kan tilrettelegges for de ansatte.  

Artikkelen er på dansk.

Les mer på Mandag Morgen

Nedenfor har vi samlet litt faglig påfyll vi tror du vil ha nytte av.