Faglig påfyll for desember – få med deg dette fra eldreomsorgen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Nesten halvparten av kommunene mener de ikke er forberedt på demensbølgen

I dag lever rundt 101.000 personer i Norge med demens. I årene frem mot 2050 forventes det at dette tallet dobles. Det er ikke kommune-Norge rustet for, viser en undersøkelse.  

— Vi er bekymret for at alvorlig syke mennesker ikke får den helsehjelpen og omsorgen de trenger og har rett på, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer i Dagsavisen

Røde Kors-frivillige slår alarm: Eldre glemmes i egne hjem  

Erfaringer fra blant annet besøksvenner fra Røde Kors har blitt samlet i en rapport som viser at mange eldre opplever alvorlig mangel på hjelp fra det offentlige. Det rapporteres om mangel på hjelp til å komme seg ut, ensomhet og mangel på tilpasset smertelindring.  

Les mer på Røde Kors

Eldreomsorgen må styrkes for å kunne levere gode nok tjenester til et økende antall gamle.

Velferdsteknologi gir muligheter og endringer  

— Stadig utvikling av velferdsteknologi kan gi bedre livskvalitet, økt trygghet og mindre ensomhet. Det skriver Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet, i et leserinnlegg. Han mener pandemien viste oss både nødvendigheten av teknologisk samhandling og betydningen av fysisk kontakt. Spesielt i kommuner med store endringer i befolkningen, som gir utfordringer i drift av omsorgstjenester.

Les mer i Oppland Arbeiderblad

Aktivitet og fellesskap blant eldre

I rapporten “Aktivitet og fellesskap blant eldre” deler Steigen og Tana/Deatnu kommune sine erfaringer med sosial omsorg. I prosjektet har Steigen kommune, Tana/ Deatnu kommune, Nordlandsforskning og Høgskolen på Vestlandet samarbeidet om å finne ut hvordan kommunene kan legge bedre til rette for aktivitet og fellesskap.

Les rapporten

La oss begrave eldrebølgen

Wenche Halsen, Leder for Senteret for et aldersvennlig Norge, har sett seg lei på den negative ordlyden som økende aldring i Norge har fått.  

— Det forskes, utvikles nye medisiner og iverksettes gode tiltak for å sikre folkehelse, slik holder vi oss friske og raske lenger. Dette er en suksesshistorie, skriver hun.

Hun mener vi må se mulighetene som kommer med at vi blir flere, friskere eldre, og legge vekk betegnelsen “eldrebølgen”, som beskriver endringene i befolkningen som en tsunami som bør fryktes.  

Les mer i Ringsaker Blad

Vi må se mulighetene som kommer med at vi blir flere, friskere, og ikke minst lykkeligere eldre.

Folk over 67 år er lykkeligst i landet, ifølge folkehelseundersøkelsen

Det er over 1 million pensjonister i Norge i dag. Og mange av disse er sprekere og mer nysgjerrig enn før, med både tid og lyst til å fortsette å bidra i samfunnet - på egne premisser. Se NRKs bildeserie der de følger tre personer som har skapt seg en travel, men lykkelig hverdag som eldre.

Se mer på NRK

Hva er oppskriften på god eldreomsorg?  

Forfatteren av debattinnlegget har sett til Danmark for å finne ut hva Norge bør sette søkelys på, for å forbedre eldreomsorgen her hjemme.  

Han skriver at å sette beboerne i sentrum og heve fokuset på innholdet i tjenesten, som nærhet, mat og aktivitet, er den viktigste faktoren for trivsel.  

Les mer i HA Halden

Et pusterom for pårørende

— Når du har en demenssykdom har du behov for tilrettelagd aktivitet, og de du bor sammen med har bruk for en pause, forteller Hilde Iren Rivedal. Det nye dagsenteret, «Hus 4», bidrar til at personer med demens kan bo hjemme lenger, ved at brukerne får flere måltider, tilpassede aktiviteter og fysisk- og mental trim, i tillegg til å avlaste de pårørende.  

Les mer på Firda.

Her får seniorene prøvd seg på gaming: – Vi er her for å lære gaming – gaming for gamle!  

Som en del av Oslo kommunes senioruke, Senior i sentrum, ble det arrangert gaming-mesterskap for seniorer. Mange prøvde videospill for første gang, og fikk muligheten til å trene i forkant.  

— Det var veldig morsomt! Også var det veldig utfordrende, for det handler jo om koordinering, som er kjempeviktig og en utfordring for hjernen. Det er lurt å trene hjernen når vi er eldre, sier senioren Eva.

— Dette er god eldreomsorg. Når vi tilrettelegger for møter på tvers av alder, helse og utseende, legger vi til rette for ekte møter mellom mennesker, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Les mer i Sagene Avis

Mange eldre prøvde videospill for første gang under Oslo kommunes senioruke.

Digitale Thora (93) lever det gode sykehjemsliv  

Thora Kristiansen har bodd på sykehjem siden 2020, og har reflektert mye over livet som sykehjemspasient.  

— Gjennom årtier har jeg, med jevne mellomrom, lest avisinnlegg om hvor forferdelig det er å bo på sykehjem, sier hun. Hun så seg så lei på de negative innleggene at hun sendte et langt og utfyllende brev til lokalavisen om hvor godt hun trives.  

Les mer i Sarpsborg Arbeiderblad

Audny (84) er på pub hver uke: – Drypp av glede

Audny Nigardsøy var nervøs før hun skulle flytte inn i omsorgsbolig. Hun var redd for å bli ensom. Men slik ble det ikke. For på omsorgsboligen har beboerne nemlig egen pub, som Audny besøker hver fredag. Her får hun sosialt påfyll og koser seg med god musikk.  

Les mer på Firda

Norges befolkning blir friskere og eldre. Det byr på utfordringer, men også store muligheter.