“Måltidsvenner” førte til bedre matlyst blant eldre

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Bakgrunnen for prosjektet med navn “Måltidsvenn” ligger i at måltider ofte er samlingspunkter for å møtes, som igjen bidrar til gode samtaler med familie og venner. For eldre som bor alene, kan måltidene oppleves ensomme og gi dårligere matlyst. Risikoen for underernæring blant eldre mennesker er høy, og det å bo alene øker risikoen.”

Prosjektet gikk over ni uker, hvor 23 studenter og eldre hjemmeboende spiste middag sammen en til to ganger i uka.  

Større matglede ved å spise sammen

“Målet var at studentene skulle bidra til god dialog og en fin ramme rundt måltidet for å oppnå større matglede blant aleneboende eldre med ernæringsrisiko,” står det forklart i artikkelen på forskning.no.

Noen av deltakerne opplevde besøkene som påtrengende, og syntes det var utfordrende å holde i gang en samtale under måltidet.  

Men de fleste prosjektdeltakerne opplevde at besøkene hadde en positiv påvirkning på humøret, de eldre spiste mer og de så fram til neste middagstreff.  

Bidra med besøk og samtaler

Gjennom VilMer Opplevelser kan du bidra med givende besøk til eldre. Meld deg som frivillig, så kan du bli invitert til sykehjem, og bli kjent med eldre som ønsker seg mer sosial kontakt.