Personer med demens opplever høy livskvalitet gjennom aktivitetstilbud på gård

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I et nettforedrag i serien Psyk-IT på Aldring og helse sine nettsider legger Ibsen fram funnene fra prosjektet. Hun forteller at naturen, ressursene og landskapet rundt gården viste seg å bidra positivt til både mental og fysisk helse.  

92 personer med demens var med på prosjektet hvor de ukentlig besøkte gårdsbruk som en del av sitt dagaktivitetstilbud.

Doktorgraden er en del av et større prosjekt med mål om å “tilføre kunnskap som sørger for kvalitetsbasert utvikling av dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens”.

Personsentrerte aktiviteter og oppgaver

Gårdsbesøkene inneholder et bredt spekter av aktiviteter fra å hogge ved til å kose med dyr til å strikke. Aktivitetene kan tilpasses den enkeltes helsetilstand, ønsker og interesser. En av de viktigste trivselsfaktorene er at aktiviteten er gjenkjennbar for brukeren.

 

Noen av aktivitetene som kan bli gjennomført på gårdsbesøk:

  • Turgåing  
  • Sosialt samvær (måltider, strikking, lesing av nyheter og historier)
  • Sang og musikk
  • Spill (kort, Yatzy, brettspill)
  • Matlaging
  • Planteaktiviteter (blomsterstell, bærplukking, høsting av grønnsaker og frukt)
  • Dyrestell (mating, klapping og kosing)
  • Annet gårdsarbeid (vedhogging, vedstabling, luking, raking, snømåking)

Tips: Verktøyet for livskartlegging, MinMemoria, kan være nyttig for å finne de best egnede aktivitetene for hver bruker. Og ikke minst for å bevare gode minner fra besøkene.

Deltakernes trivsel på gården

De fleste deltakerne trivdes godt på gården, og det var ingen forskjeller i trivsel avhengig av tidligere erfaring med gård.

Mange opplevde det som positivt å ha felles utfordringer og å gjennomføre aktiviteter og oppgaver sammen med andre. Dette gjorde det lettere å bygge gode relasjoner. Om lag halvparten fremhevet samvær med dyr som en viktig trivselsfaktor.  

Gårdsdyr og gårdsbesøk for sykehjem og ordinære dagtilbud

I sin konklusjon spør Ibsen hvordan funnene i studien kan overføres både til ordinære dagtilbud og sykehjem.  

Gjennom VilMer Opplevelser har VilMer gode erfaringer med gårdsbesøk for beboere på sykehjem. Flere av VilMers bidragsytere har arrangert turer til lokale gårder for små grupper av beboere, og flere gårdbrukere har tatt med seg gårdsdyr på besøk til sykehjemmet.  

Det er åpenbart at mange beboere vekker gode minner når de får besøk av kaniner, lam, kalver og ponnier. Dette fører ofte til gode samtaler både under og etter besøket.

Digitale aktiviteter med dyr og jordbruk er også populært

En undersøkelse gjort av VilMer i februar 2021 viste at over halvparten (52%) av brukerne av Televindu (den gang kalt VilMer Digitale Opplevelser) bruker videotjenesten til å se innhold med “dyr, natur og friluftsliv”.  

Les også: Hvordan hester kan påvirke menneskers helse.

Mange opplevelser med dyr

Gjennom VilMer Opplevelser har sykehjemsbeboere både fått besøk av gårdsdyr på avdelingen og vært på besøk på gård. Se noen av de givende opplevelsene nedenfor.

Ponni på sykehjemsbesøk sprer glede hos beboerne.