Faglig påfyll for mai– få med deg dette fra eldreomsorgen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Leve hele livet – godt underveis

Daglig leder for Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen, kommenterer på underveisrapporten om Leve hele livet-reformen. Det er OsloMet som har utarbeidet rapporten som oppsummerer hvordan kommunene selv forstår, vurderer og arbeider med reformen. Rapporten viser blant annet at 98% av kommunene planlegger å gjennomføre reformen, og av disse har halvparten fattet vedtak i forbindelse med gjennomføring. Et tema som går igjen, er at kommunene ønsker et tettere samarbeid med frivilligheten for å gjennomføre tiltak og nå målene i reformen.  

Les mer

Frivillighet – en vitaminsprøyte for å bekjempe ensomhet?

I et leserinnlegg oppfordrer Grethe Vangsnes, daglig leder Tysvær frivilligsentral, til mer frivillighet, spesielt i etterkant av koronarestriksjoner og nedstengning der mange føler på ensomhet og sosial angst.  

— Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Frivillige lever lenger, er mer lykkelige og er du frivillig med en aktivitet, er du sannsynligvis engasjert på flere fronter, understreker hun.

Les mer

frivillig med hund og eldre dame
May Katrin Fylling og hunden Wilma er blant mange frivillige ildsjeler i VilMer Opplevelser. Her fra et tidligere besøk i Ringsaker.

Norske sykehjem trenger frivillige ildsjeler

Forsker Mona S. Johannessen ved UiT Norges arktiske universitet mener det offentlige omsorgstilbudet er helt avhengig av frivillige ildsjeler for å gjøre det mulig for beboere å drive med hobbyer og andre fritidsaktiviteter og opplevelser. Hun poengterer også at det er viktig at den frivillige bidrar med noe de er interessert i.  

— Med reminisensøyeblikket så mener vi at en frivillig og en beboer på sykehjemmet har en felles interesse, som for eksempel musikk, kunst eller trening. De har dermed en opplevelse av at noe treffer en nerve mellom de to. Den frivillige bidrar med noe som vedkommende virkelig brenner for og møter beboeren i dette øyeblikket, forklarer Johannessen.

Les mer

Demenshuskelista – et morsomt og enkelt verktøy for deg som arbeider med eldre

Helsedirektoratet har laget musikk-spillelister basert på året beboerne er født. Spillelistene inkluderer sanger som var populære i beboerens ungdomstid, og er et supert utgangspunkt for å lage persontilpassede spillelister.

Les mer

Ny musikkhelseapp vil vekke livsgleden for personer med demens

Den norske gründeren Dag Langfoss-Håland har utviklet appen Mundu, som er inspirert av musikkterapi. I appen kan musikk velges ut fra foretrukket sjanger og egne ønsker, og så kan det settes sammen med bilder fra beboerens liv.  

— Minner dukker opp. Et savnet smil, en liten trall, et par dansesteg, en fin kommentar like så. Mundu skaper glimt av kontakt, gode øyeblikk og høydepunkt i hverdagen. I de øyeblikkene kommer livsgleden tilbake, sier Dag Langfoss-Håland.

Les mer

sykepleier og eldre ser på nettbrett sammen
Teknologi blir bare en viktigere og viktigere del av fremtidens eldreomsorg. Illustrasjonsfoto.

Teknologi som en del av tjenestetilbudet – tar det over for mye?

Turid Harbye Joa (84) frykter at teknologi i eldreomsorgen vil gi oss et kaldere samfunn, men prosjektleder for velferdsteknologi, Solveig Økland, er uenig.  

Med flere pleietrengende eldre og mindre tilgang på helsepersonell i tiden fremover, vil teknologien kunne gjøre det enklere å gjennomføre og prioritere forskjellige oppgaver.  

– Velferdsteknologi konkurrerer ikke med mellommenneskelig kontakt, men er et supplement til det, forklarer Økland.

Les mer

“Pleiepodden”

Pleiepodden er en ny podcastserie for ansatte i pleie og omsorgssektoren. Psykolog Anne Helle-Valle inviterer gjester til gode samtaler som gir inspirasjon og faglig påfyll.  
«For deg som jobber med å hjelpe andre - her får du litt nødhjelp i hverdagen,» står det i beskrivelsen.

Les mer

Tema 2022: Vi trenger hverandre. #løftblikket

“Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene,” står det i beskrivelsen av årets tema for Verdensdagen for psykisk helse, #løftblikket. Temaet setter søkelys på utenforskap og ensomhet blant barn, unge og marginaliserte grupper.  

Les mer

Musikk får stadig en større rolle innen terapi i eldreomsorgen. Illustrasjonsfoto.