Kinn kommune vant pris – godt eksempel på arbeid med Leve hele livet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Under Leve hele livet- konferansen 2020, delte Helse- og omsorgsminister Bent Høie ut årets Leve hele livet-pris til Kinn kommune. Kinn har vist en stor innsats i å implementere reformen Leve hele livet, blant annet ved å ta i bruk kommunikasjonsverktøyet til vårt datterselskap MinMemoria.  

Prisen viser at Kinn er et forbilde i arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn. Jobben de legger ned i eldreomsorgen er til inspirasjon for både andre kommuner, og samarbeidende aktører som VilMer og MinMemoria.  

Effektivt arbeid med eldreomsorgen har gitt resultater

For 11 måneder siden ble de tidligere kommunene Flora i Sunnfjord og Vågsøy i Nordfjord slått sammen til Kinn kommune. På kort tid har den nye kommunen oppnådd mye for eldreomsorgen, og dette la juryen godt merke til.

Da representanter fra Kinn takket for prisen, understreket de at nøkkelen for suksess ligger i det gode, grunnleggende arbeidet som har vært gjort i årene før kommunesammenslåingen.

Vi i VilMer ønsker å gratulere Kinn kommune med bemerkelsen.  

Leve hele livet konferansen 2020

Christian Borch ledet den digitale Leve hele livet-konferansen som fant sted 18. november.  

Årets konferanse er titulert fra plan til handling og inneholdt et faglig program med “fokus på planarbeid. Den reflekterer fasen reformarbeidet nå er inne i: kartlegging, analyse og planlegging. Du vil lære mer om samskapende planprosesser, samarbeid på tvers av ulike sektorer samt få teoretiske og praktiske eksempler på hvordan man går fra plan til handling,” står det i programmet for dagen.  

Helsedirektør, Bjørn Guldvog, sto for åpningen av konferansen, mens blant andre Thorstein Ouren, seniorrådgiver og prosjektleder for eldrereformen; Anne Berit Rafoss, tidligere prosjektleder for Oslo - Aldersvennlig by; og Marianne Røed, virksomhetsleder omsorg, Froland kommune, Agder presenterte temaer som:

  • Dagens status på eldrereformen Leve hele livet
  • Samarbeid på tvers av offentlig sektor, sivilsamfunn, næringsliv og andre relevante aktører
  • Implementering i praksis  

Tankevekkende innlegg om å aktivisere eldre

“Jeg er blitt gammel, hva så?” spør Ragnhild Halvorsen i et tankevekkende innlegg under konferansen. Hun er pensjonert lege med doktorgrad i immunologi.  

Etter at hun ble gammel har hun opplevd å ikke bli inkludert i samfunnet på samme måte som før. Halvorsen mener at eldre må få mulighet til å bruke ressursene sine innenfor frivilligheten, og hun påpeker at eldre er nødt til å aktiviseres gjennom inkludering og eget initiativ.  

Halvorsen påpeker i flere gode eksempler at eldre i Norge utgjør en stor, ubenyttet ressurs. Dette håper vi at VilMer kan være med å gjøre noe med.