Østlendingen - "Trivelig sykkeltur i leiret - vi vil ha mer av VilMer"

21
August
2019
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter

Hyggelig reportasje i Østlendingen om samarbeidet med Elverum kommune og positiv aktivitet på hjem og institusjoner i forbindelse med Knut Storbergets bidrag på Jotuntoppen på torsdag.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.