NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Bjørnafjorden kommune jobber for at livshistorien skal følge brukerne sømløst, slik at alle som skal gi omsorg har god kjennskap til hvem personene er, uavhengig om de er brukere av hjemmetjenesten, dagsenter eller sykehjem.

—  Vi ser ofte at personer med demens kan føle på en usikkerhet. Hvis den ansatte da kan fortelle om historier som er kjente og kjære for dem, ser vi at personen med demens blir trygg med en gang, forteller Fagertveit til NRK.

Utvider prosjektet  

Det hele startet som et pilotprosjekt høsten 2020, der ti hjemmeboende brukere fikk opprette MinMemoria-profil. Høsten 2021 utvidet de tilbudet til å også gjelde beboere på sykehjem. I desember vant de Aldring og helse sin Huskepris 2021 for beste tiltak innen demensomsorgen med prosjektet.  

— Jeg ble veldig nysgjerrig da vi ble spurt i kommunen om vi ville være med på en pilot. Jeg har jo jobbet i demensomsorgen i over 20 år, og jeg har vært på utkikk etter et verktøy som dette. Så jeg tenker at dette er helt fantastisk, forteller Fagertveit.

Nå fortsetter de arbeidet med å utvide livshistoriekartleggingen til flere avdelinger på blant annet Luranetunet. I tillegg tilbyr de enda flere hjemmeboende tilgang til å lagre sin egen digitale livshistorie i MinMemoria.

— Det er bra å ha livshistorien så lett tilgjengelig og ha mulighet til å kommunisere med pårørende, slik at de for eksempel kan få tilsendt et bilde fra avdelingen og tenke “så kjekt min mor har det i dag”, sier Fagertveit blidt.  

NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester
NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester
NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester
NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester
NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester
NRK radio: Bjørnafjorden først ute med å bruke MinMemoria på tvers av omsorgstjenester
Demenskoordinator Sølvi Fagertveit fra Bjørnaforden snakket om MinMemoria på NRK radio.
Demenskoordinator Sølvi Fagertveit fra Bjørnaforden snakket om MinMemoria på NRK radio.