Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I mars har kursingen av teknologiambassadører startet opp igjen, etter en pause siden senhøsten i fjor. Så langt har over 150 pensjonister fått opplæring som skal ruste dem for å bistå respektive hjemkommuner til å ta i bruk ny velferdsteknologi. Til sammen skal 400 pensjonister bli teknologiambassadører. Målet er minst én i hver kommune i Norge.

portrettbilde smilende dame
Marthe Dyrud, salgsansvarlig i VilMer.

VR til underholdning, terapi og minnearbeid

Romerikes blad deltok da VilMer i forrige uke presenterte VilMer VR for en ny gjeng pensjonister på Lillestrøm.

Marthe Dyrud fra VilMer forteller om hvordan VR-briller kan brukes som et verktøy i eldreomsorgen.  

— Du har underholdningsbiten, men det fungerer også bra til terapi og de gode samtalene. VR fungerer flott til å vekke minner, og det er spesielt positivt for personer med demens eller en form for kognitiv svekkelse, forteller hun til Romerikes Blad.  

Engasjerte deltakere

Lokalavisa snakker blant annet med romerikingene Anne Britt Ragland og Kari Bakstad Solberg.

— Vi har fått høre at det er stor forskjell på kommunene. Så nå er vi opptatt av hva slags velferdsteknologi som Lillestrøm kommune og Rælingen kommune har å tilby oss. Vi prøver å tilegne oss mer kunnskap som vi kan ta med oss videre, forklarer Anne Britt.

Når de blir spurt om de synes det gøy å lære om velferdsteknologi, svarer Kari engasjert:

— Ja, kjempeinteressant kurs!

Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk
Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk
Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk
Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk
Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk
Romerikes blad: Her læres pensjonistene opp på utradisjonelt vis: — De blir som barn i en godteributikk
Marthe Dyrud lærer engasjerte pensjonister om VilMer VR.
Marthe Dyrud lærer engasjerte pensjonister om VilMer VR.