Finn meningsfulle produkter og aktiviteter for eldre

Flere gode øyeblikk

VilMer jobber for deg som vil skape flere gode øyeblikk for eldre. Våre løsninger setter mennesket i sentrum og legger til rette for mer personsentrert omsorg.
To eldre kvinner siler og ler mens de lager fastelavnsris

Våre løsninger brukes over hele landet

Våre løsninger brukes over hele landet

Over 80 skandinaviske kommuner bruker en eller flere av våre løsninger. De opplever mer aktivitet, flere opplevelser og et tettere samhold mellom omsorgssektoren og lokalsamfunnet. Det skaper verdi ikke bare for de eldre, men også for ansatte, pårørende og andre.
Kart over Norge med stedsnåler

Personsentrert omsorg i praksis

Personsentrert omsorg i praksis

Livshistorien vår er viktig. Den sier noe om hvem vi er, hva som er viktig for oss og hva vi liker.
Gode opplevelser som passer for den enkelte, er personsentrert omsorg i praksis.
Eldre person i amcar-bil
Eldre dame og en katt

Personsentrert omsorg i praksis

Livshistorien vår er viktig. Den sier noe om hvem vi er, hva som er viktig for oss og hva vi liker.  
Gode opplevelser som passer for den enkelte, er personsentrert omsorg i praksis.

Personsentrert omsorg i praksis

Livshistorien vår er viktig. Den sier noe om hvem vi er, hva som er viktig for oss og hva vi liker.  
Gode opplevelser som passer for den enkelte, er personsentrert omsorg i praksis.
Eldre dame og en katt

Inkluderende lokalsamfunn

Barnehagebarn synger julesanger utenfor vinduet

Inkluderende lokalsamfunn

Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Gjennom VilMer Opplevelser bidrar lokale tilbydere ut fra tid, lyst og interesser. Målet er åpne dører mellom omsorgssentrene og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.
Eldre mann hilser på en ponni

Inkluderende lokalsamfunn

Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Gjennom VilMer Opplevelser bidrar lokale tilbydere ut fra tid, lyst og interesser. Målet er åpne dører mellom omsorgssentrene og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.
Barnehagebarn synger julesanger utenfor vinduet

Inkluderende lokalsamfunn

Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Gjennom VilMer Opplevelser bidrar lokale tilbydere ut fra tid, lyst og interesser. Målet er åpne dører mellom omsorgssentrene og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.

Gode øyeblikk livet ut

Eldre mann og dame danser sammen
En eldre mann koser med en besøkshund

Gode øyeblikk livet ut

VilMers løsninger støtter kommunene med å nå målet i Leve hele livet - reformen. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.
VilMers løsninger støtter kommunene med å nå målet i Leve hele livet - reformen. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.
Eldre mann og dame danser sammen
VilMers løsninger støtter kommunene med å nå målet i Leve hele livet - reformen. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

Med ønske om å skape flere gode øyeblikk, også for eldre hjemmeboende

VilMer Hverdagsvenn

De siste årene har VilMer skapt over 100.000 gode øyeblikk for seniorer i samarbeid med nesten 100 kommuner. Vi tar nå denne erfaringen med hjem til deg.
VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste med mål om å øke fysisk og sosial aktivitet for hjemmeboende seniorer. Dette gjør vi med hjelp fra engasjerte, hyggelige og pålitelige medmennesker i lokalsamfunnet - våre hverdagsvenner. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov utarbeider vi en plan med faste besøk av en fast hverdagsvenner. Vi legger opp til varierte aktiviteter som sosialt samvær, utflukter, tilpasset mosjon, følge til sosiale møteplasser og andre følgetjenester.
Hverdagsvennene drar nytte av erfaringen og teknologiplattformen til VilMer. I tillegg får eldre hjemmeboende tilgang til VilMers ulike digitale løsninger.
Eldre kvinne smiler til yngre kvinne

Siste nytt fra VilMer