Flere gode øyeblikk

Flere gode øyeblikk

VilMer jobber for deg som vil skape flere gode øyeblikk for eldre på omsorgssentre og andre eldre i kommunen. Våre produkter setter mennesket i sentrum og legger til rette for mer personsentrert omsorg.

Våre produkter brukes over hele landet

Våre produkter brukes over hele landet

Nærmere 40 norske kommuner bruker ett eller flere av våre produkter. De opplever mer aktivitet, flere opplevelser og et tettere samhold mellom omsorgssektoren og lokalsamfunnet. Det skaper verdi ikke bare for de eldre, men også for ansatte, pårørende og andre.  

Personsentrert omsorg i praksis

Personsentrert omsorg i praksis

Livshistorien vår er viktig. Den sier noe om hvem vi er, hva som er viktig for oss og hva vi liker.  
Gode opplevelser som passer for den enkelte, er personsentrert omsorg i praksis.
Finn opplevelser
Eldre person i amcar-bil

Inkluderende lokalsamfunn

Personsentrert omsorg i praksis

Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Gjennom VilMer Opplevelser bidrar lokale tilbydere ut fra tid, lyst og interesse. Målet er åpne dører mellom omsorgssentrene og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.
Bli bidragsyter
Trivelig møte mellom frivillig og sykehjemsbeboer
Trivelig møte mellom frivillig og sykehjemsbeboer

Gode øyeblikk livet ut

Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Gjennom VilMer Opplevelser bidrar lokale tilbydere ut fra tid, lyst og interesser. Målet er åpne dører mellom omsorgssentrene og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.
Bli bidragsyter

Inkluderende lokalsamfunn

Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Gjennom VilMer Opplevelser bidrar lokale tilbydere ut fra tid, lyst og interesser. Målet er åpne dører mellom omsorgssentrene og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.
Bli bidragsyter

Gode øyeblikk livet ut

Personsentrert omsorg i praksis

VilMers løsninger støtter kommunene med å nå målet i Leve hele livet - reformen. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.
Få en demo
Trivelig møte mellom frivillig og sykehjemsbeboer

Gode øyeblikk livet ut

VilMers løsninger støtter kommunene med å nå målet i Leve hele livet - reformen. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.
Få en demo

Siste nytt fra VilMer