ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— Det er vesentlig for meg at det jeg har bygget opp kan vokse og leve videre. Men det er ikke så viktig at jeg har kontroll på alle spakene. For å vokse må du tørre å gi slipp, sier Lone Koldby, gründer av Aktivitetsdosetten.  

ECHAlliance skriver om Aktivitetsdosetten og VilMer som gjennom Norwegian Smart Care Cluster og akseleratorprogrammet EIRA innså at konseptene var ment å være sammen.

ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter
ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter
ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter
ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter
ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter
ECHAlliance: Norwegian Smart Care Cluster forente to selskapers konsepter
Aktivitetsdosetten gjør det enklere å sette av tid til meningsfulle aktiviteter for sykehjemsbeboeren.
Aktivitetsdosetten gjør det enklere å sette av tid til meningsfulle aktiviteter for sykehjemsbeboeren.