Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie

Facebook-ikon
Del med venner og familie

VilMer inviterte torsdag til vårt første webinar - Digital livshistorie styrker sosial kontakt. Hovedtema var livshistoriekartleggingsverktøyet MinMemoria, som har blitt en del av VilMer, og hvordan sammenslåingen av VilMer og MinMemoria vil styrke tjenestene vi leverer for helse- og omsorgssektoren.  

God respons  

Det er gledelig å se så stor interesse, med over 100 deltakere, spredt over hele landet. Webinaret ble ledet av Marthe Dyrud og Marthe T. Tjærandsen. Sistnevnte har jobbet med MinMemoria de siste fire årene, og hun har nå blitt en del av VilMer-teamet.  

Over Teams ledet de deltakerne gjennom en presentasjon om hvordan VilMer jobber for å være kommunenes totalleverandør av gode aktiviteter og opplevelser.

— Vi er på en givende reise, og det å få MinMemoria inn i VilMer-plattformen vil gi flere spennende muligheter. Med digital livshistorie blir det mulig å tilpasse fysiske aktiviteter, digitale opplevelser og VR-opplevelser bedre til brukernes behov og interesser, forteller Dyrud.  

Dette vil også bidra til å skape bedre samhandling mellom ansatte, beboere og brukere, deres nærstående og hele lokalsamfunnet.  

— Målet vårt er å gi ansatte gode verktøy som gjør det enklere å jobbe personsentrert og fylle dagene med aktivitet og livsglede, utdyper hun.  

skjermbilde fra webinar
Marthe Dyrud og Marthe T. Tjærandsen ledet presentasjonen, og hadde med seg Sølvi B. Fagertveit fra Bjørnafjorden kommune som gjest.

Erfaringer og visjoner i Bjørnafjorden kommune

Sølvi Bjørnevoll Fagertveit var med for å dele sine erfaringer om implementering og bruk av MinMemoria. Hun er prosjektansvarlig og demenskoordinator i Bjørnafjorden kommune. De startet i høst opp med MinMemoria for ti hjemmeboende som bruker minst en av helsetjenestene i kommunen.

— Vi har valgt å begynne med MinMemoria hos hjemmeboende-brukere, slik at de kan benytte verktøyet hjemme der de bor og så ta den med seg videre når de eventuelt flytter inn på institusjon. MinMemoria gjør at de kan ta med seg livshistorien sømløst på tvers av tjenester, forteller Fagertveit, som høstet mye applaus i kommentarfeltet etter sitt innlegg.  

Gevinster på flere plan

— Vi tror også at verktøyet vil kunne gi økonomiske gevinster, da aktiv bruk av livshistorien kan føre til bedre selvfølelse og mindre uro hos brukeren. Dette vil resultere i mindre ressursbruk i situasjoner hvor vi tidligere har måttet kalle inn ekstrabemanning ved forventet uro, forklarer hun.  

Bjørnafjorden kommune hadde tett veiledning og oppfølging gjennom hele oppstartsfasen. Fagertveit kan skrive under på at dette har gjort de ansatte i kommunen både selvsikre og engasjerte brukere av MinMemoria.  

Gode tilbakemeldinger etter presentasjonen

Marthe T. Tjærandsen lot seg begeistre av torsdagens respons på webinaret.

—Dette var utrolig gøy! Det er så kjekt at så mange har vist interesse for webinaret. Ut ifra responsen kan vi trygt si at det var vel gjennomført. Og så må vi rette en stor takk til Sølvi og Bjørnafjorden kommune for jobben de gjør og en utrolig fin og lærerik presentasjon, sier Tjærandsen, som allerede gleder seg til neste gang.  

Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie
Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie
Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie
Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie
Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie
Godt over 100 deltok på VilMers webinar om livshistorie
Marthe Dyrud i VilMer før webinarstart på torsdag.
Marthe Dyrud i VilMer før webinarstart på torsdag.