Os&Fusaposten: Har digitalisert livshistorien til personer med demens

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Fagertveit er demenskoordinator og prosjektleder for innføring av MinMemoria i Bjørnafjorden kommune.  

I fjor høst startet kommunen et pilotprosjekt der 10 brukere med demens fikk en memoriaprofil, som skulle følge dem på tvers av helse- og omsorgstjenester.  

Utvider etter gode resultater

Memoriaprofilene gjør det blant annet enklere for nye pleiere å bli raskt kjent med brukerens livshistorie. Dette gjør kommunikasjonen enklere og omsorgen mer personsentrert.

Etter å ha gjort seg gode erfaringer det siste året utvider nå Bjørnafjorden kommune tilbudet med 50 lisenser.  

Vi håper Bjørnafjorden fortsetter å se gode resultater, og ser fram til videre samarbeid.  

Pilotprosjekt i Bjørnafjorden kommune utvides etter gode resultater. (Illustrasjonsfoto)