Pensjonisten: Tilbyr gode opplevelser

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— Vi vet at samfunnet trenger mer teknologi som styrker folkehelsa, og som aktiverer flere i lokalsamfunnet til å bidra, forteller Ola Them-Enger Anfinset fra VilMer til Pensjonisten.  

I september-utgaven av magasinet blir leserne presentert for hvordan VilMer, med sine løsninger, er med på å jobbe for et mer aldersvennlig Norge.  

— Våre løsninger setter mennesket i sentrum, og legger til rette for mer personsentrert omsorg, sier han.

Gode øyeblikk både for de som gir, og de som mottar

Artikkelen fremhever blant annet VilMer-løsningene VilMer VR (virtual reality, eller virtuell virkelighet på Norsk) og VilMer Opplevelser.

Pensjonisten ble nemlig med på innspilling av VR-konsert med Ottar “Big Hand” Johansen og gjesteartistene Lillian Askeland og Stein Ingebrigtsen, tidligere i år.

I høst ble de også med til St. Hanshaugen omsorgssenter da Dan Børge Akerø hadde quiz for beboerne. Denne happeningen, som Akerø kaller “Dan the Memory Lane”, er et bidrag gjennom den digitale frivillighetsplattformen, VilMer Opplevelser.

Ved å bli med på disse besøkene fikk journalisten se både hvordan godt voksne kan ha glede av å bidra med noe som interesser dem selv, og gleden det skaper for de eldre som mottar givende opplevelser.

Pensjonisten var med da Dan Børge Akerø haddee quiz med beboerne på St. Hanshaugen omsorgssenter gjennom VilMer Opplevelser.

Kartlegger interesser og behov

I samarbeid med Pensjonistforbundet har VilMer nylig sendt ut en undersøkelse til 40.000 av Pensjonistforbundets medlemmer. Denne undersøkelsen har som mål å kartlegge hvilke tiltak som bør settes i verk for å skape en enda bedre og individuelt tilpasset eldreomsorg.  

— Vi har på kort tid fått inn mange svar, og det blir utrolig spennende å gå gjennom disse. Det er ingen tvil om at dette er verdifull informasjon som vil hjelpe oss med å videreutvikle gode løsninger for eldreomsorgen, forteller Anfinset entusiastisk.  

Har du mottatt undersøkelsen, men ikke hatt tid til å svare enda? Det er enda ikke for sent. Tusen takk til alle som gjennomfører undersøkelsen.  

Pensjonisten laget reportasje om VilMer og hvordan vi arbeider for flere gode øyeblikk.