Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Lone, som er utdannet fysioterapeut, er en endringsskaper og sosial entreprenør som jobber for å menneskeliggjøre eldreomsorgen. Dette gjør hun gjennom systemet hun har utviklet, Aktivitetsdosetten, som oppfordrer til å ta vare på hele individet ved å bruke en empatibasert og individualisert tilnærming til omsorg for eldre på sykehjem.  

Forandrer tankesettet til de som involveres

Eldreomsorgen har tradisjonelt hatt fokus på medisinering og aktiviteter i form av fellesaktiviteter som for eksempel bingo og kortspill. Det kan bidra til at individuelle ønsker og behov blir oversett. For å bidra til større grad av persontilpasset eldreomsorg, jobber Koldby med å forandre tankesettet til både ansatte og beboere, og hun legger vekt på økt involvering av pårørende.  

Aktivitetsdosene gir positive helseeffekter

Med Aktivitetsdosetten vektlegges aktiviteter og sosialt samspill som grunnlag for helse og velvære. For å innfri det individuelle aspektet av omsorgen, tilfører Aktivitetsdosetten ukentlige “doser” med aktivitet basert på den enkeltes ønsker og behov.  

Dette har gitt beviste effekter i form av at sykehjemsbeboere har blitt mer energiske og i bedre humør. I tillegg opplever flere beboere økt fysisk velvære og at det er lettere å sovne uten bruk av medisiner om kveldene.

Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby
Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby
Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby
Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby
Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby
Ashoka: Forandrer langtidsomsorgen for eldre: Lone Koldby
Lone Koldby startet Aktivitetsdosetten, som fokuserer på aktiviteter og sosialt samspill i eldreomsorgen.
Lone Koldby startet Aktivitetsdosetten, som fokuserer på aktiviteter og sosialt samspill i eldreomsorgen.