Få faglig påfyll om psykisk helse hver måned

Facebook-ikon
Del med venner og familie

siden for Psyk-IT på Aldring og helse sine nettsider kan man se kommende og tidligere foredrag i serien. Hvert foredrag varer i rundt 20 minutter. For å følge med live må man melde seg på (gratis) i forkant.  

Kommende foredrag

10. november står “Somatisk helse hos eldre med psykiske lidelse” på agendaen. Årets siste forelesning finner sted 8. desember og vil omhandle "Smittevern på norske sykehjem i en tidlig fase av Covid-19 utbruddet”. Over nyttår vil vi kunne lære mer om “Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer” den 12. januar.

Viktig å sette psykisk helse i fokus

I Psyk-IT er det mye interessant informasjon å hente. Vi i VilMer ser blant annet at positiv aktivitet kan ha stor innvirkning på psykisk helse. Både for dem som bidrar med positiv aktivitet, og dem som mottar. Men psykisk helse er svært komplekst. Derfor anser vi det som både spennende og viktig å følge med på faktorer, som kan ha positiv og negativ innvirkning på hvordan den psykiske helsen utvikler seg.