Os&Fusaposten: Digitaliserte livshistoria til personer med demens. No har Sølvi og Sara vunne pris for prosjektet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Med Fagertveit og Rasmussen i spissen viser kommunen seg som innovative og fremtidsrettet i demensomsorgen. De benytter velferdsteknologiløsningen MinMemoria, og ser store gevinster i å involvere fremtidens helsefagarbeidere i bruken av dette. Sølvi, Sara og Bjørnafjorden kommune vant derfor Huskeprisen 2021 for deres innsats og nytenking for å skape dager med mening til personer med demens.

Sara Rasmussen og Sølvi Bjørnevoll Fagertveit smilte stort da de ble overrasket med Huskeprisen 2021. Skjermbilde fra Aldring og helse.