VilMer for hjemmeboende

3
July
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
Trondheim Østbyen

Norske kommuner ønsker gjerne at innbyggerne skal kunne bo i egne hjem så lenge som mulig. Dette sammenfaller også med ønskene til folk flest. Men alderdom kan gi fysiske og psykiske utfordringer slik at mange ikke kan delta i samfunnet slik som før. Konsekvensene kan bli ensomhet og redusert livskvalitet. VilMer tilrettelegger for at eldre hjemmeboende skal få delta på ulike aktiviteter både i egne hjem og i lokalområdet. Vi ønsker at de skal få en enklere, mer innholdsrik og sosial hverdag.  

Aktiviteter og opplevelser for hjemmeboende gjennom VilMer  

VilMer har knyttet til seg  en rekke ulike bidragsytere som kan bidra med alt fra båtturer og fisketurer til besøk med dyr, lesestunder og gåturer. Ambisjonen er å skape et stort og mangfoldig utvalg av aktiviteter og opplevelser som er tilgjengelig og tilrettelagt for hjemmeboende.  

Noen eksempler på aktiviteter og opplevelser som VilMers bidragsytere tilbyr for hjemmeboende:  

 • Kaffebesøk
 • Rusletur i nærområdet
 • Teknologi- og netthjelp  
 • Hjelp til å søke opp gamle kjente  
 • Felles tur på fotballkamp  
 • Utflukter, for eksempel med den lokale Amcar-klubben

En smilende ung og eldre kvinner sitter på en benk i en park sammen og ser på en telefon
Rusleturer og netthjelp hjelp er eksempler på aktiviteter man kan bidra med for eldre hjemmeboende.

Avtale aktivitet for hjemmeboende  

For å avtale en aktivitet kan man gå inn på vilmer.no og klikke på «utforsk og avtal aktivitet» i menyen. I filtreringen kan man under alternativet “hvem aktiviteten er for” velge "hjemmeboende og privatpersoner”. Da får man opp alle profilene med aktiviteter og opplevelser som er tilgjengelige for denne brukergruppen.  

Hvem kan avtale aktiviteten?  

VilMer tilrettelegger for at de hjemmeboende selv, deres pårørende, hjemmetjenesten, tildelingskontorer og frivillighetskoordinatorer enkelt skal kunne avtale aktiviteter med bidragsytere som har profil på vilmer.no.  

Kvalitetssikring av bidragsytere for hjemmeboende  

VilMer gjennomfører en samtale med alle bidragsytere for å kartlegge blant annet interesser, erfaring og egnethet. For noen type aktiviteter, som besøk med hund og elsykkeltur med passasjer, har vi egne rutiner for kvalitetssikring. Vi sjekker også referanser ved behov.  

Alle tilbydere har taushetsplikt og må forholde seg til VilMers retningslinjer for personvern. I tilfeller der bidragsyteren skal inn i private hjem vil en representant for VilMer delta, der det er ønskelig ved første besøk. VilMer følger opp både tilbydere og mottakere på telefon ved jevne mellomrom for å sikre at tilbudet er tilfredsstillende og at alle parter er fornøyde og opplever trygghet i tjenesten. Du kan lese mer om å bli bidragsyter ved å klikke her.

Stadig flere elder bor hjemme lenger. VilMer ønsker å tilrettelegge for en mer innholdsrik og sosial hverdag.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

No items found.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

VilMer for hjemmeboende

Stadig flere eldre bor i egne hjem så lenge som mulig. VilMer ønsker å gjøre hverdagen til eldre hjemmeboende enklere, mer innholdsrik og sosial.
Stadig flere elder bor hjemme lenger. VilMer ønsker å tilrettelegge for en mer innholdsrik og sosial hverdag.
3
July
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
3 minutter lesing

Norske kommuner ønsker gjerne at innbyggerne skal kunne bo i egne hjem så lenge som mulig. Dette sammenfaller også med ønskene til folk flest. Men alderdom kan gi fysiske og psykiske utfordringer slik at mange ikke kan delta i samfunnet slik som før. Konsekvensene kan bli ensomhet og redusert livskvalitet. VilMer tilrettelegger for at eldre hjemmeboende skal få delta på ulike aktiviteter både i egne hjem og i lokalområdet. Vi ønsker at de skal få en enklere, mer innholdsrik og sosial hverdag.  

Aktiviteter og opplevelser for hjemmeboende gjennom VilMer  

VilMer har knyttet til seg  en rekke ulike bidragsytere som kan bidra med alt fra båtturer og fisketurer til besøk med dyr, lesestunder og gåturer. Ambisjonen er å skape et stort og mangfoldig utvalg av aktiviteter og opplevelser som er tilgjengelig og tilrettelagt for hjemmeboende.  

Noen eksempler på aktiviteter og opplevelser som VilMers bidragsytere tilbyr for hjemmeboende:  

 • Kaffebesøk
 • Rusletur i nærområdet
 • Teknologi- og netthjelp  
 • Hjelp til å søke opp gamle kjente  
 • Felles tur på fotballkamp  
 • Utflukter, for eksempel med den lokale Amcar-klubben

En smilende ung og eldre kvinner sitter på en benk i en park sammen og ser på en telefon
Rusleturer og netthjelp hjelp er eksempler på aktiviteter man kan bidra med for eldre hjemmeboende.

Avtale aktivitet for hjemmeboende  

For å avtale en aktivitet kan man gå inn på vilmer.no og klikke på «utforsk og avtal aktivitet» i menyen. I filtreringen kan man under alternativet “hvem aktiviteten er for” velge "hjemmeboende og privatpersoner”. Da får man opp alle profilene med aktiviteter og opplevelser som er tilgjengelige for denne brukergruppen.  

Hvem kan avtale aktiviteten?  

VilMer tilrettelegger for at de hjemmeboende selv, deres pårørende, hjemmetjenesten, tildelingskontorer og frivillighetskoordinatorer enkelt skal kunne avtale aktiviteter med bidragsytere som har profil på vilmer.no.  

Kvalitetssikring av bidragsytere for hjemmeboende  

VilMer gjennomfører en samtale med alle bidragsytere for å kartlegge blant annet interesser, erfaring og egnethet. For noen type aktiviteter, som besøk med hund og elsykkeltur med passasjer, har vi egne rutiner for kvalitetssikring. Vi sjekker også referanser ved behov.  

Alle tilbydere har taushetsplikt og må forholde seg til VilMers retningslinjer for personvern. I tilfeller der bidragsyteren skal inn i private hjem vil en representant for VilMer delta, der det er ønskelig ved første besøk. VilMer følger opp både tilbydere og mottakere på telefon ved jevne mellomrom for å sikre at tilbudet er tilfredsstillende og at alle parter er fornøyde og opplever trygghet i tjenesten. Du kan lese mer om å bli bidragsyter ved å klikke her.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like