Næringssjef i Bergen fremhever VR-teknologi

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Under Digital helse-dager fortalte Gisle Nondal, næringssjef i Bergen, om noen eksempler på gode samarbeidsprosjekter som har bidratt til nye og gode løsninger for eldre og personer med demens. I den forbindelse snakket han om hvordan eldreomsorgen kan benytte seg av VR-briller for å skape gode øyeblikk for de eldre.  

— Dette har blitt gjort både i Sverige, Danmark og andre land, og har nå også kommet på banen i Norge, forklarer han begeistret.

Åpner for mange nye, digitale muligheter  

Nondal forklarer at det er en utfordring å stimulere og aktivere sykehjemspasienter med demens. Spesielt å sørge for at de får gode opplevelser selv om de ikke har helse til for eksempel å gå ut på tur eller ta seg en kjøretur med noen.  

— Helt konkret ønsker vi å gi et så godt tilbud som mulig til pasientene på sykehjemmet. Denne løsningen tilbyr opplevelser, filmer, motiver og natur gjennom VR-briller. Man kan sitte og få en enorm opplevelse med spesialtilpassede filmer for eldre og personer med demens, utdyper Nondal.  

Godt samarbeid med kommunen

Vidoc, som nå er en del av VilMer, har samarbeidet med Bergen kommune for å utvikle og skape den gode VR-løsningen som Nodal snakker om.  I VR-appen kan man enkelt velge filmer ut fra den enkeltes behov, bakgrunn og interesser, og man kan enkelt lagre og finne igjen den enkelte brukers favorittfilmer.  

Det var stas å se at næringssjefen i Bergen også har funnet samarbeidet verdifullt.  

— Vi visste ikke på forhånd at næringssjefen skulle snakke om oss under konferansen, så det ble en positiv overraskelse for oss som sto på stand, gliser Monica Arnesen i VilMer.  

— Innlegget førte også til mange gode samtaler med arrangementsdeltakere som kom bort og snakket med oss etterpå, legger hun til.

eldre mann bruker VR-briller og nettbrett viser VR-appen i bruk
Bilde av VilMer VR i bruk fra en tidligere aktivitet.

Møteplass for felles digitale løsninger

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

Konferansen blir arrangert av Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen. De har slått sammen de to kjente konferansene THOM (HVL) og Klinikk IKT (Helse Bergen) til én konferanse.  

Ønsket er å samle de som arbeider med helse og digitale løsninger på ett sted, og etablere en arena for samhandling på tvers av sektorer for å kunne skape de beste løsningene innen helse- og omsorgssektoren.

Teamleder, Siljuslåtten Bergen, Sofie Pedersen.

Gode brukererfaringer

Næringssjefen viste til en brukererfaring fra teamleder Sofie Pedersen fra Siljuslåtten sykehjem i Bergen, hvor de bruker VR med beboerne sine.

“Det er fantastisk å kunne ta beboerne med på opplevelser og reiser som det ellers ikke hadde vært mulig å gjøre. Jeg satte på en vårfilm til en beboer, uvisst fra hvor, men det var vår og det var en eng, og da var hun tilbake i Hardanger der hun vokste opp og fortalte om vårdagene som barn. Så da fikk hun reist hjem en tur.”  

Næringssjef i Bergen, Gisle Nondal, snakket varmt om VR under Digital helse-dager. Foto: privat.