Helsefagarbeideren: Å få hjelp til å huske hvem jeg er

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I siste utgave av Helsefagarbeideren blir det satt søkelys på betydningen av livshistoriearbeid i personsentrert eldreomsorg, og ny teknologi som gjør det enklere å minnes både fortid og nåtid. Her får VilMer-løsningen MinMemoria hele tre sider med spalteplass. Grunnlegger av MinMemoria, Johanne Viksaas, forteller om prosessen fra idé til dagens løsning, og helsefagarbeider Marion Bergersen deler sine erfaringer med bruk av appen i hjemmesykepleien i Bjørnafjorden kommune.  

Anerkjennelse, respekt og tillit  

Fagbladet Helsefagarbeideren skriver: “For at personer med demens skal oppleve at de fortsatt har verdi, er anerkjennelse, respekt og tillit fra andre mennesker viktig. I alderdommen, der man opplever mange tap, kan det å bli minnet på hvem man var før sykdommen og hvem man hører sammen med, gi en opplevelse av sammenheng, fellesskap og verdi.”

MinMemoria blir tatt frem som en løsning som gjør det enklere for helsepersonell å gi personer med demens denne anerkjennelsen.

Egne erfaringer som utgangspunkt

Tilbake til da Johanne Viksaas var student, opplevde hun at bestefaren flyttet inn på sykehjem, og hun befant seg i rollen som bekymret pårørende i en helt annen by. Da hun opplevde hvor betydningsfullt det var å gi helsepersonell råd om hva bestefaren likte å prate om, oppsto idéen om MinMemoria. Det er en digital omsorgsløsning som gjør det enkelt for pårørende å dele gode minner og viktige, sosiale opplysninger om beboeren de står nær.  MinMemoria er snart tatt i bruk i 50 kommuner i Norge, i tillegg til en økende interesse i Sverige.  

Johanne Viksaas (t.h.) viser frem MinMemoria. Foto: Markus André Jensen, Bodø-Nu.