Bevisst bruk av film reduserte symptomer på demens

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

Gamle minner vekkes når mennesker som rammes av kognitiv svikt får se rolige filmer av blant annet kjente steder og aktiviteter.  

“Hovedfunn viste at små reminisensgrupper og en bevisst bruk av film fra "gamle dager" kan fremme kommunikasjon, skape en trygg og kjent atmosfære og bidra til en følelse av egenverd, fellesskap og trivsel.” Seks beboere i alderen 75–95 år med moderat til alvorlig grad av demens deltok i fagprosjektet under prosjekt "frie midler" ved Undervisningssykehjemmet i Tromsø.  

Flere positive effekter med video

I observasjonsstudien fra noen år tilbake ble det vist gamle, norske filmer som beboerne var kjent med.  

“Ved hjelp av datareduksjon kan man se mønstre som tyder på at bruk av film som tilrettelagt gruppeaktivitet kan redusere symptomer på demens, og bidra til økt vitalitet. Å møtes i filmens verden og utveksle minner som dukket opp underveis så ut til å gi deltakerne en følelse av kontroll,”. Dette var blant hovedfunnene i filmkveldprosjektet som pågikk over åtte uker.

Resultatene fra studien sammenfaller med erfaringer vi selv har gjort oss gjennom bruk av videoplattformen Televindu, som er utviklet i samarbeid med psykologer og fagpersoner.  

Dokumenterte effekter av sansestimuli:

  • oppkvikkende og sosialiserende
  • økt appetitt
  • forebygger og reduserer utfordrende atferd
  • reduksjon i maktbruk og beroligende medikamenter
  • bedre arbeidsmiljø og redusert pleiebehov

Personsentrert utvalg

Beboerne som deltok i studien var utvalgt basert på en forventning om at de kom til å trives med prosjektet, noe de også gjorde.  

De samme aktivitetene fenger ikke nødvendigvis alle, men tilrettelagte videotjenester som Televindu har så stort videoutvalg at det finnes innhold som interesserer de fleste.  

Å finne passende aktiviteter for sine brukere handler i stor grad om å prøve seg fram og ikke minst å kjenne personen man tilrettelegger for.  

— Da oppstår det raskt gode samtaler om det man ser, forteller daglig leder ved Romsås sykehjem Attendo, Anne Lise Skjæveland, til Groruddalen.  

Hun forteller at de ofte bruker TV-stua som samlingspunkt og at Televindu gjør samlingene mer målrettede og betydningsfulle, spesielt når videoene velges ut fra interesser og livshistorie.  

Kartlegging av interesser øker effekten

Å kartlegge brukernes bakgrunn og interesser kan effektiviseres ved bruk av verktøyet MinMemoria. Ved å registrere brukerens livshistorie digitalt er det enklere å finne fram og bruke informasjon og innsikt om hver enkelt person i arbeidshverdagen. Personsentrert omsorg og aktivitet, som valg av video i Televindu, blir dermed både enklere og mer presis.

Her fra en visning på Romsås sykehjem Attendo.