Hvorfor Brumunddal?

Facebook-ikon
Del med venner og familie

VilMer skal teste ut modeller nå i et ambisiøst prøveprosjekt. Det er mange som skal involveres og mange prosesser som igangsettes. Derfor er det et viktig valg å konsentrere seg om et geografisk begrenset område som samtidig har en viss befolkningstetthet. VilMer har imidlertid ambisjoner om å utvide tilbudet geografisk etter hvert. Men på kort sikt skal vi først og fremst teste ut hva folk i Brumunddal og Ringsaker synes er bra, og hva de synes er mindre bra.

Vi har også flere konkrete nye idéer som vi ønsker tilbakemelding på. Ikke minst har vi en rekke planer for å forbedre og videreutvikle vilmer.no med nytt innhold, funksjonalitet og tjenester. I tiden framover er vi derfor svært opptatt av dialog med innbyggerne og lag/foreninger, slik at vi kan utvikle tilbudet i tråd med ønsker og behov. Således inviterer vi brumunddøler, ringsaksokninger, innbyggere i Mjøsområdet og andre til å bli med når vi nå setter fart mot framtida.