“Sjokkdigitalisering” beriker kommunenes omsorgstilbud

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I en artikkel av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) på forskning.no, antas det at koronatiden vil tvinge fram enda mer bruk av velferdsteknologi i kommunene.  

– Alle ledd i helsetjenestene har digitalisert seg i full fart. Også på sykehjem er det prøvd ut ny teknologi for beboere og pårørende, for eksempel med iPad. Det er helt nytt, mener forskerne Elin Breivik og Gunn-Hilde Rotvold, som har observert utviklingen de refererer til som “sjokkdigitalisering”.

Økende muligheter innen velferdsteknologiløsninger

NSE trekker fram at mindre kommuner tidligere har brukt lite penger på velferdsteknologi. Dette har ført til en tregere utvikling i innføring og bruk av velferdsteknologi enn de større kommunene. Men også de små kommunene får nå fortgang i innføringen.

GPS-klokker, fallsensorer og automatiske medisindispensere, er blant eksemplene på moderne velferdsteknologi som flere og flere kommuner benytter seg av.

I tillegg har forskjellige verktøy for kommunikasjon og videomøter blitt viktige for å opprettholde sosial kontakt og forhindre ensomhet i en hverdag uten fysiske møter.  

Målet med teknologien er å gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre som bor hjemme eller på sykehjem.

VilMer er av leverandørene som har som mål å gjøre akkurat dette. Virksomheten tilbyr nå flere digitale løsninger og verktøy for å gi brukerne av omsorgstjenester en mer givende hverdag med personsentrert omsorg.

Avhengig av støtte, opplæring og oppfølging

Behov og utfordringer varierer fra kommune til kommune. NSE uttrykker blant annet at “små kommuner har mindre ressurser og mindre tilgang på prosjektlederkompetanse. De er derfor mer avhengig av støtte” for å lykkes.  

Hos VilMer er vi opptatt av at kommunene skal lykkes når de tar i bruk verktøyene vi tilbyr. Derfor engasjerer vi oss i hver enkelt kommunes ønsker og forventninger, gir opplæring og tar jevnlig kontakt for oppfølging.  Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan tilby deres kommune.  

Husk at kommunene nå kan søke om tilskudd til VilMer og MinMemoria. Klikk her for å lese mer om verktøyene som kan berike omsorgstjenestene i deres kommune.  

Her finner du tilskuddsordningene i ditt fylke:

Oslo og Viken søknadsfrist 31.mars.2021

Vestlandet søknadsfrist 31.mars.2021

Møre og Romsdal søknadsfrist 7.april.2021

Troms og Finnmark søknadsfrist 20.mars.2021

Innlandet søknadsfrist 31.mars.2021

Nordland søknadsfrist 31.mars.2021

Rogaland søknadsfrist 31.mars 2021

Vestfold og Telemark søknadsfrist 31.mars.2021

Agder søknadsfrist 31.mars. 2021

Trøndelag søknadsfrist 31.mars.2021

 

Ta kontakt så hjelper vi dere med søknaden og gir dere pristilbud.  

VilMer er av leverandørene som tilbyr flere digitale løsninger og verktøy for å gi brukerne av omsorgstjenester en mer givende hverdag med personsentrert omsorg.